Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yükseköğretim Kurulunu’nun 26 Mart 2010 tarihli “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller”i kapsamında yürütülmekte olan bir programdır. Programın amacı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Ülkemizde giderek artan öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiş olan program kapsamında, altyapıları itibarı ile yeterli olan üniversitelerimizde bir yandan üniversitelerin bilim ve teknoloji üretme kapasitesi arttırılırken diğer yandan da öğretim üyesi yetiştirilmektedir. İyi bir araştırma ortamında, gelecekte önemli araştırmalara imza atacak öğretim üyeleri, evrensel bilim ve teknolojiler üreterek ülkemizin bilgi birikimine büyük katkılarda bulunacaklardır.

Olusturulma Tarihi:2013-10-24 13:39:29
Guncelleme Tarihi: 2013-10-24 13:39:29